Affärs- och industrilokaler

Be-Ge Fastigheter AB har affärs- och industrilokaler i sitt fastighetsbestånd. Vi har stora ljusa lokaler som passar bra för affärsverksamhet eller industriverksamhet.

I fastighetsbeståndet finns också lokaler för viss monteringsindustri. I ljusa luftiga lokaler monteras idag
Be-Ge Seating AB:s kontors- och bevakningsstolar. I anslutning till dessa finns även en stor utställningshall och kontor.

Kontakta oss

Är du intresserad av våra
affärs- och industrilokaler.
Kontakta oss här