Affärslokaler

Affärs- och industrilokaler

 bild301 
  
  

I fastighetsbeståndet finns också lokaler för viss monteringsindustri. I ljusa luftiga lokaler monteras idag
Be-Ge Industri AB:s kontors- och bevakningsstolar. I anslutning till dessa finns även en stor utställningshall och kontor.

Site Login